Relacja z Profesjonalnych Warsztatów VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

Kolejna edycja organizowanych przez „Nowoczesny Magazyn” Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych zgromadziła osiemdziesiąt osób, które żywo zainteresowane były tematem blasków i cieni wdrożenia w magazynie zaawansowanego rozwiązania informatycznego, jakim jest SAP EWM.

TEKST I FOTO: Magdalena Libiszewska

Centrum Dystrybucyjne Volkswagen Group w Komornikach k. Poznania było pierwszym w Grupie VW z modułem EWM. I właśnie w tym miejscu 8 czerwca br. mieliśmy okazję się spotkać. Ale żeby rozmawiać o EWM-ce, trzeba ją poznać. Pierwszy warsztat poprowadził Tomasz Jarowicz, partner zarządzający Westernacher Poland LST, który przybliżył ewolucję, zakres funkcjonalny i technologie rozwiązań magazynowych SAP. Pierwsze wdrożenie SAP EWM miało miejsce w 2006 r. w magazynie automatycznym niemieckiej firmy evoBus działającej również jak VW w branży motoryzacyjnej. – SAP wyodrębnił kilka branż, w których chce się rozwijać. Branża motoryzacyjna, od której zaczął dostawca IT i bardzo mocno rozwijał produkty pod jej potrzeby, jeszcze w przyszłym roku może spodziewać się kilku nowych rozwiązań. Obecnie SAP kładzie duży nacisk na rozwiązania dla branży handlowej i e-commerce – mówił Tomasz Jarowicz. Prowadzący warsztat nakreślił również obecne miejsce SAP EWM w Łańcuchu Dostaw ERP oraz przybliżył perspektywy rozwoju produktu.

EWM-ka w CD VGP w Komornikach miała ruszyć niemalże w momencie rozruchu operacji magazynowych w nowym obiekcie, który konsolidował funkcjonowanie dwóch dotychczasowych magazynów, w sierpniu 2015 r. Trzydziestu ekspertów z Kassel, dziesięciu konsultantów z firmy doradczej i sześćdziesięciu lokalnych i wewnętrznych ekspertów było wsparciem dla projektu. Szymon Górski, dyrektor Działu Logistyki Volkswagen Group Polska, opowiedział najpierw o wizji i szansach, jakie rysowano przed wdrożeniem, a następnie o niełatwym zderzeniu ambitnych planów z rzeczywistością i wyciąganiu projektu „na prostą”. Jedną z nich było właściwe określenie zasobów ludzkich. – Jeśli do systemu wsadzimy fatalne dane, takie dane dostaniemy. Kto powinien te dane wprowadzić do systemu? Wybierzcie spośród was najlepszego człowieka z danego obszaru. Ale wiedzcie, że będzie zaangażowany w projekt na 120%. Nie ma wówczas czasu na codzienny biznes. Trzeba zadbać o backfill, czyli o ludzi, którzy dodatkowo wesprą was w codziennych zadaniach, których trzeba wdrożyć minimum pół roku przed startem projektu – radził Górski.

Rozszerzenie usługi Szybkich Dostaw Dziennych (SDD) do większej liczby punktów, optymalizacja „cut-off time” dla zamówień klientów, optymalizacja wewnętrznego czasu obsługi, zwiększenie efektywności wykorzystania lokalizacji, złożona analiza ABC, rozbudowany monitoring procesów wewnątrz magazynu, wzrost jakości i zakresu oferowanych usług, możliwość dostaw do innych rynków i możliwość integracji z innymi markami koncernu – to cele, jakie postawiono przed wdrożeniem systemu. A, jak powiedział Szymon Górski, wszyscy, którzy pracują w środowisku SAP, są tak naprawdę skazani na EWM. Dlaczego? Dotychczasowe rozwiązanie SAP WM już za kilka lat przestanie być wspierane przez dostawcę systemu, więc stąd decyzja koncernu VW, aby sukcesywnie mierzyć się z SAP EWM. W trakcie warsztatów okazało się, że bardzo liczne grono uczestników „stoi u drzwi” wdrożenia. Dla nich doświadczenie i rady prowadzącego okazały się niezmiernie istotne i rodziły kolejne pytania z sali.

Część warsztatową zamknęła prezentacja Bartosza Michalskiego, dyrektor developmentu SEGRO, który opowiedział o projekcie deweloperskim CD Volkswagen Group Polska, czyli o sześciomiesięcznej budowie 32 000 m2 nowoczesnego magazynu, który już w drugiej części warsztatu wszyscy uczestnicy mieli okazję przejść na własne nogi.

W trakcie wizyty w magazynie o rozwiązaniach, które zostały wybrane przez VGP do usprawnienia procesów magazynowych, opowiedzieli Wojciech Mieczyński, logistics consultant z SSI SCHÄFER, oraz Michał Witczak i Kamil Nowak, kierownicy projektów z ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne.Fotogaleria