Regulamin warsztatów

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości:
  • dla przedstawicieli grupy docelowej – cena regularna 1250 zł + VAT (ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli grupy docelowej – cena regularna 1450 zł + VAT (bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla logistyki i produkcji – ena regularna 1599zł + VAT/osobę (ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla logistyki i produkcji – cena regularna 1799zł + VAT/osobę (bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
 2. Płatność na podstawie faktury proforma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 3. Opłata obejmuje:
  • udział stacjonarny w warsztatach magazynowych w Amica S.A. we Wronkach
  • networking
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały szkoleniowe
  • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3–4 osoby – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
   Więcej informacji pod numerem telefonu: 534 598 738 lub ewa.przybysz@forum-media.pl
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 16 marca 2023 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 16 marca 2023 r., a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.
 6. Składając zamówienie na wydarzenie po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za wydarzenie w pełnej wysokości.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować Organizatora wydarzenia).
 8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
 9. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w wersji stacjonarnej ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.